pracownia znaku i identyfikacji

O PRACOWNI

ID Pracownia – Pracownia Znaku i Identyfikacji powstała w 2010 roku. Jej celem jest kształcenie umiejętności w zakresie projektowania znaków i systemów identyfikacji wizualnej o rozmaitym charakterze.

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym. Tematy realizowane w oparciu o brief projektu, indywidualne konsultacje i korekty. Otwartość na autorskie poszukiwania graficzne. Pracownia regularnie podejmuje współpracę z firmami i instytucjami realizując projekty zamawiane o charakterze komercyjnym: kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń.

Podstawy teoretyczne 70%
Komunikacja wizualna 95%
Współpraca 75%

WPROWADZENIE TEORETYCZNE

Realizowane projekty poprzedzone są wprowadzeniem teoretycznym, stanowiącym istotny element świadomego procesu kreacyjnego.

SYSTEM PRACY

Praca odbywa się na zasadzie indywidualnych korekt i konsultacji. Studenci mają możliwość konfrontacji swoich dokonań podczas otwartych przeglądów i dyskusji.

PROJEKTY ZESPOŁOWE

W celu stymulowania współpracy między studentami, prowadzone są warsztaty oraz projekty grupowe na różnych poziomach zaawansowania..

Założenia programowe

PROGRAM

Projektowanie znaków

Podstawy projektowania znaków graficznych, terminologia i metodyka pracy, rozwiązania zaawansowane, opracowanie księgi znaku.

Systemy identyfikacji

Rozbudowane systemy identyfikacji wizualnej firm, usług, produktów i wydarzeń. Zasady definiowania i stosowania kodu wizualnego.

Projekty interdyscyplinarne

Studenci maja możliwość uczestniczenia w projektach o rozmaitym charakterze, we współpracy z innymi pracowniami i partnerami zewnętrznymi.

Założenia programowe

Program pracowni do pobrania / Sylabusy dla studiów I stopnia :: TUTAJ

Program pracowni do pobrania / Sylabusy dla studiów II stopnia :: TUTAJ

Nasz zespół 2018/19

Dream team

Dr hab. Wojciech Janicki

Dr hab. Wojciech Janicki

Kierownik pracowni
Specjalizuje się w projektowaniu znaków i systemów identyfikacji. Działa w obszarze projektów komercyjnych – kreowania marki, konsultacji wizerunkowej, service design, a także badań na rzecz nowatorskich rozwiązań w dziedzinie projektowania graficznego. Jego projekty publikowane były m.in. w LogoLounge , Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych, United Designs – Dubai Design Week, Basic Identity.
ID 10 LAT - GOŚCIE

ID 10 LAT - GOŚCIE

VIP
Z okazji 10-lecia ID Pracowni, w najbliższym  roku akademickim będziemy mieli okazję spotkać wyjątkowych przedstawicieli świata projektowania graficznego. Prezentacje w ramach „masterclass” oraz „hall of fame” uświetnią ten wyjątkowy jubileusz 10 lat na 100-lecie UAP!
STUDENCI

STUDENCI

Młodzi zdolni
Najważniejsza i najliczniejsza część zespołu – determinująca ciągły rozwój pracowni. W semestrze zimowym 2018/2019 w Pracowni Znaku i Identyfikacji zapisanych jest 82 studentów.
Foreign Students

Foreign Students

Bold and young
We are happy to have ambitious foreign students in our team!

Szczegóły dotyczące ćwiczeń w semestrze zimowym 2017 / 18

TEMATY SEMESTRALNE

ID zapisy 2020/21

Drodzy Studenci > wracamy! Zapraszam na zapisy w poniedziałek i czwartek > godz. 10:00-13:00. uwaga! wymagane jest wpisanie się na listę w pracowni – sala 301 bud. B /// do zobaczenia !!!

ID 2019/20

Wybrane prace z wystawy końcoworocznej. https://wk.uap.edu.pl/start/wydzial-grafiki-i-komunikacji-wizualnej/pracownia-znaku-i-identyfikacji/

ID LATO 2020

Tematy semestralne > stacjonarne tutaj Tematy semestralne > niestacjonarne tutaj

VW Economy Parts – Konkurs

Drodzy Studenci, Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie plików zgodnie ze specyfikacją poszczególnych pracowni, karty uczestnictwa, oraz wydruku poglądowego (A-3 kolor) – wybranego plakatu lub całej serii (dot. Infografiki / Identyfikacji) Harmonogram: Ostateczny termin składania zgłoszeń: środa 12 lutego, godz. 12:00 Obrady jury: 12 lutego, godz. 13:00-16:00 Uroczysta ceremonia /…

Economy Parts – szablony

Szablony Economy Parts VWG do pobrania > tutaj

ID Start! Harmonogram

Kalendarium spotkań na najbliższe tygodnie. Wydarzenia specjalne będą dodatkowo anonsowane na facebooku! Kalendarium

Pracownia Znaku i Identyfikacji / UAP w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 29, bud B, sala 301

e-mail: info@id-pracownia.pl